Tražićemo vaše lične podatke tokom registracije na našoj internet stranici ili u toku porudžbine.

Poručivanjem ili registracijom na našoj internet stranici, tamo gde je potrebno, tražićemo vaše ime, e-mail adresu, kućnu adresu, telefonski broj ili informacije o platnoj kartici. Međutim, naša stranica se može posetiti i anonimno.

Svi lični podaci koje dobijemo od vas će se koristiti na jedan od sledećih načina:

• za obradu podataka prilikom transakcije

Vaši podaci, bilo da su prikazani javno ili privatno, se neće prodavati, razmenjivati, prebacivati ili davati trećim licima iz bilo kog razloga bez vašeg pristanka. Koristiće se isključivo u cilju brzog dostavljanja kupljenog proizvoda ili usluge koju ste tražili.

Koristimo više sigurnosnih mera kako bismo zaštitili vaše lične podatke kada pravite porudžbinu, unosite, šaljete ili pristupate svojim podacima.

Naša stranica koristi zaštićeni server. Sve osetljive/kreditne informacije se prenose preko SSL tehnologije (Secure Socket Layer), a zatim se šifrovano dostavljaju bazi za vršenje transakcija i samo im mogu pristupiti oni sa ovlašćenjem ili posebnim pravima za pristup takvim sistemima, a od njih se zahteva da sve lične podatke čuvaju u tajnosti.

Nakon transakcije, vaši lični podaci (platne kartice, finansije, broj socijalnog osiguranja itd.) će se čuvati u sistemu više od 60 dana kako bismo mesečno naplaćivali vaše platne kartice.

Da, kolačići su male datoteke koje internet stranica kopira na hard disk vašeg računara putem internet pretraživača (u slučaju da pristanete) i pomažu stranicama ili sistemima koji pružaju uslugu u prepoznavanju vašeg internet pretraživača i memorisanju određenih informacija.

Koristimo kolačiće kako bismo zapamtili i obradili proizvode u vašoj internet korpi i sačuvali željena podešavanja za buduće posete ovoj internet stranici.

Lične podatke ne prodajemo, dajemo ili razmenjujemo sa trećim licima. Ovo ne uključuje treća lica od poverenja koja učestvuju u održavanju naše internet stranice, sprovode poslovnu politiku ili koja uslužuju vas, sve dok je ta strana saglasna da čuva takve informacije u tajnosti. Zadržavamo pravo da otkrijemo vaše podatke i time ispoštujemo zakonske propise i politiku naše internet stranice ili zaštitimo naša ili tuđa prava, imovinu ili ličnu bezbednost. Međutim, sve informacije koje se ne mogu upotrebiti za identifikaciju, treća lica imaju pravo da koriste u marketinške, reklamne ili druge svrhe.

Saglasni smo sa zahtevima Zakona o zaštiti poverljivih podataka dece (COPPA) i nećemo sakupljati bilo kakve podatke od lica mlađih od 13 godina. Naša internet stranica, proizvodi i usluge će biti usmeravani samo na lica koja imaju najmanje 13 godina ili su starija.

Ova politika se odnosi samo na informacije sakupljene putem naše internet stranice, a ne na informacije koje se sakupljaju van mreže.

Korišćenjem naše internet stranice, prihvatate našu onlajn politiku privatnosti.

U slučaju da dođe do izmena naše politike privatnosti, ažuriraćemo datum poslednje izmene na dnu stranice.

Naša lokacija

  • Adresa: 23811 Washington Ave. Suite 110
    Murrieta, CA 92562 U.S.A.
  • Telefon: 1.703.768.2746
  • Fax: 1.703.768.5056
  • Email: info@i-on.tv

  • Besplatna info-linija: 1.888.768.3862