To je sistem gde se usluga digitalne televizije dostavlja putem Internet Protokola kroz infrastrukturu mreže. Ovo uključuje i prenos preko broadband konekcije. IPTV je televizijski sadržaj koji, umesto da se emituje na tradicionalan način ili kablovskim formatima, dolazi do gledalaca preko kompjuterskih mreža.

U IPTV mrežama to je mali kompjuter koji pruža dvosmernu komunikaciju na IP mreži. On dekodira video preko kojeg se preuzimaju mediji i na taj način eliminiše potrebu za korišćenjem koaksijalnih kablova.

Tip mrežne tehnologije lokalnih računarskih mreža; koaksijalni kabl prenosi signale radio frekvencije između kompjutera brzinom do 10 megabita po sekundi. Najčešći oblik eternet kabla je telefonski kabl RJ-45. Korišćenjem „krosover“ kabla, dve mašine se mogu povezati kroz eternet priključke. Ovakav tip kabla je namenjen za direktnu komunikaciju između dva eternet uređaja (računara, perifernih uređaja itd.) bez mrežnog uređaja ili prekidača između njih.

Ovaj termin se odnosi na pristup internetu putem kablovskih ili DSL tehnologija koje su do 400 puta brže od analognog dial-up modema. Ovaj termin se uvek upotrebljava za konekciju velike brzine, ali taj prag brzine nekad varira u odnosu na doba dana. Često upotrebljavana u kompanijama, linija T1 od 1,5 Mbps se često smatrala početkom broadband konekcija, dok sa druge strane FCC smatra da brzina upload-a broadband konekcije mora da bude najmanje 200 Kbps.

Modem je uređaj ili program koji omogućava da računar prenosi podatke preko telefonskih ili kablovskih linija. Podaci na kompjuteru se skladište digitalno, dok se podaci koji se prenose preko telefonskih linije prenose u obliku analognih talasa. Modem konvertuje podatke iz jednog oblika u drugi.

To je uređaj koji prosleđuje pakete podataka kroz mreže. Ruter se povezuje sa najmanje dve mreže, to su najčešće dve LAN ili WAN mreže, ili LAN i njena ISP mreža. Ruteri se nalaze na mrežnim prolazima (gateway) - mestima gde se povezuju dve ili više mreža.

Poznata i kao fleš drajv – ovaj prenosivi uređaj za skladištenje podataka koristi fleš memoriju i dovoljno je lagan da se prikači na privezak za ključeve. USB drajv se može koristiti umesto flopi diska, zip drajv diska ili CD-a. Kada korisnik priključi uređaj u USB priključak, operativni sistem računara prepoznaje uređaj kao prenosivi disk i privremeno mu dodeljuje slovo za particiju.

To je količina podataka koja može da se prenese u određenom vremenskom roku. Za digitalne uređaje, protok podataka se obično izražava kilobitima u sekundi (kbps) ili bitima u sekundi. Za analogne uređaje, protok podataka se izražava u ciklusima u sekundi ili u hercima (Hz).

Ova opcija omogućava korisnicima da izaberu i gledaju video sadržaj preko mreže u okviru interaktivnog televizijskog sistema. VOD sistemi mogu da prenose sadržaj, što omogućava gledanje programa uživo. Ovaj sistem takođe ima mogućnost čuvanja sadržaja. Ovom opcijom televizijski program se u celini prnosi na set top box uređaj i pre nego što korisnik počne da ga gleda. Ova druga mogućnost je kasnije nazvana „čuvaj i gledaj“. Većina telco i kablovskih VOD sistema koriste ovaj pristup gde korisnik kupuje ili bira film ili televizijski program koji gotovo u trenutku počinje sa emitovanjem na televizorskom uređaju.

To je standardni tip kabla koji se koristi za prenos analognih audio i kompozitnih video signala između uređaja kao što su televizori, sateliti ili kablovski prijemnici, plejeri, konzole, zvučnici i mnogi drugi. Tipični RCA kablovi imaju dva ili tri konektora obeležena bojama. RCA audio kablovi imaju dva konektora: crveni (za desni stereo zvučnik) i beli ili crni za levi stereo zvučnik. Dodatni, treći konektor na RCA kablu je žuti i on služi za kompozitni video.

Naša lokacija

  • Adresa: 23811 Washington Ave. Suite 110
    Murrieta, CA 92562 U.S.A.
  • Telefon: 1.703.768.2746
  • Fax: 1.703.768.5056
  • Email: info@i-on.tv

  • Besplatna info-linija: 1.888.768.3862